BORANG MAKLUMBALAS PELANGGAN BPKB/ILKBS

    Borang ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas pelanggan berhubung dengan pengamalan nilai-nilai murni di jabatan/agensi kerajaan yang memberikan perkhidmatan kepada anda. Berdasarkan pengalaman atau pemerhatian semasa berurusan dengan jabatan/agensi ini, anda diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dengan jujur. Sila pilih pernyataan Ya atau Tidak bagi setiap penilaian anda terhadap penyampaian maklumat BPKB /ILKBS
    BORANG PENILAIAN