KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA
>
| Laman Utama | | KBS |

Semua Pemohon diminta untuk membuat semakan kursus dan syarat kemasukkan yang dipaparkan di bawah sebelum mengisi borang permohonan :PERMOHONAN LEPASAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) & SIJIL SURUHANJAYA TENAGA (ST)
               
KOD KURSUS BIDANG KURSUS YANG DITAWARKAN SIJIL KEMAHIRAN  & TAHAP TEMPOH KURSUS IKBN YANG MENAWARKAN KURSUS KELAYAKAN AKADEMIK & KEMAHIRAN SINOPSIS KURSUS
A Teknologi Automotif              
SAK 23 Sijil Lanjutan Teknologi Automotif  (Penyelenggaraan Kereta) SKM 3 12 bln CH KP   Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang dipohon Membaikpulih, menyelia dan menyelenggara kereta.
SAJ 23 Sijil Lanjutan Teknologi Automotif  (Penyelenggaraan Jentera Berat) SKM 3 12 bln KP     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang dipohon Membaikpulih, menyelia dan menyelenggaraan jentera berat seperti jentolak, traktor dan sebagainya.
SAP 23 Sijil Lanjutan Teknologi Automotif  (Penyelengaraan Kenderaan Perdagangan) SKM 3 12 bln KP BC   Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang dipohon Membaikpulih, menyelia dan menyelenggara kenderaan perdaganggan seperti bas, lori dan sebagainya
SAC 23 Sijil Lanjutan Teknologi Automotif  (Semburan Cat)  SKM 3 12 bln KP BC   Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang dipohon Menyelia dan mengecat semula badan (body)kenderaan.
DAM 34 Diploma Teknologi Automotif DKM 4 15 bln CH     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang dipohon Menyelia, merancang dan menyelenggara kerja-kerja automotif.
DAM 45 Diploma Lanjutan Teknologi Automotif DLKM 5 24 bln CH     Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 dalam bidang dipohon Mengurus, menyelia, merancang dan menyelenggara kerja-kerja automotif.
M Teknologi Mekanikal              
SMW 23 Sijil Lanjutan Teknologi Mekanikal (Kimpalan)  SKM 3 15 bln PG     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang dipohon Menyelia dan menjalankan kerja penyambungan keluli karbon dan tahan karat dengan menggunakan kimpal gas
SMR 23 Sijil Lanjutan Teknologi Mekanikal (Pemesinan)  SKM 3 15 bln PG     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang dipohon Mengurus, menyelia, merancang dan menyelenggara kerja-kerja pemesinan.
SMA 23 Sijil Lanjutan Teknologi Mekanikal (Pembuatan Acuan Plastik) SKM 3 15 bln PG     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang dipohon Mengurus, menyelia dan membentuk acuan untuk pengeluaran produk berasaskan bahan plastik.
SMT 23 Sijil Lanjutan Teknologi Mekanikal (Kimpalan Arka & Gas)  SKM 3 15 bln PG     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang dipohon Mengurus, menyelia, merancang dan menyelenggara kerja-kerja kimpalan arka dan gas.
DMC 34 Diploma Teknologi Mekanikal (Pembuatan - CAD/CAM) DKM 4 15 bln PG     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang dipohon Menyelia, merekabentuk dan melaksanakan kerja-kerja logam dengan mesin kawalan komputer (CNC).
DMS 34 Diploma Teknologi Mekanikal (Perkakasan) DKM 4 15 bln PG     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang dipohon Menyelia, merekabentuk, merancang dan menjalankan kerja-kerja pembuatan acuan di industri.
DMU 34 Diploma Teknologi Mekanikal (Penyelenggaraan Industri) DKM 4 15 bln PG SP   Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang dipohon Menyelia, mengurus, menyelenggara mesin dan peralatan industri.
DMF 34 Diploma Teknologi Mekanikal (Kimpalan) DKM 4 15 bln PG     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang dipohon Menyelia, merancang dan melaksanakan kerja-kerja kimpalan.
DMU 45 Diploma Lanjutan Teknologi Mekanikal (Penyelenggaraan Industri) DLKM 5 24 bln PG     Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 dalam bidang dipohon Menyelia, mengurus, menyelenggara mesin dan peralatan industri.
DMC 45 Diploma Lanjutan Teknologi Mekanikal (Pembuatan - CAD/CAM) DLKM 5 24 bln PG     Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 dalam bidang dipohon Mengurus, menyelia, merekabentuk dan melaksanakan kerja-kerja logam dengan mesin kawalan komputer (CNC).
DMF 45 Diploma Lanjutan Teknologi Mekanikal (Kimpalan) DLKM 5 24 bln PG     Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 dalam bidang dipohon Mengurus, menyelia, merancang dan melaksanakan kerja-kerja kimpalan.
S Teknologi Awam              
SSB 23 Sijil Lanjutan Teknologi Awam (Binaan Bangunan) SKM 3 12 bln KP WT   Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang dipohon Membuat, merancang dan menyelia kerja-kerja pembinaan bangunan.
SSS 23 Sijil Lanjutan Teknologi Awam (Lukisan Senibina) SKM 3 12 bln KP     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang dipohon Membina dan menyelia lukisan kejuruteraan binaan berkomputer (CAD).
SSL 23 Sijil Lanjutan Teknologi Awam (Landskap Pembinaan) SKM 3 12 bln KP     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang dipohon Merekabentuk, membina, membaikpulih dan menyelia kerja-kerja landskap.
SSC 23 Sijil Lanjutan Teknologi Awam (Penyeliaan Awam & Struktur) SKM 3 12 bln BC     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang Binaan Bangunan/ Lukisan Senibina/ Lanskap Pembinaan. Merancang dan menyelia kerja-kerja dalam kejuruteraan awam dan struktur.
DSC 34 Diploma Teknologi Awam  (Penyeliaan Awam & Struktur) DKM 4 15 bln BC     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang Penyeliaan Awam & Struktur atau Sijil Kejuruteraan Awam dari Politeknik atau setaraf. Mengurus, merancang dan menyelia kerja-kerja dalam kejuruteraan awam dan struktur.
E Teknologi Elektronik              
DED 34 Diploma Teknologi Elektronik (Industri) DKM 4 15 bln BM     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang dipohon. Mengurus, merekabentuk dan menyelia peralatan elektronik industri.
L Teknologi Elektrik              
SLW 02 Sijil Lanjutan Teknologi Elektrik (Pendawaian Elektrik Tiga Fasa - PW4) ST 12 bln KN     Tamat Tingkatan 5 & tidak rabun warna & telah memiliki sijil asas kekompetenan Pendawaian elektrik PW 2 dari Suruhjaya Tenaga (S/T). Kerja-kerja elektrik lanjutan dan pemasangan pendawaian domestik dan industri.
SLC 01 Sijil Lanjutan Teknologi Elektrik (Penjaga Jentera Elektrik A0 - Pengalaman) ST 12 bln SP     Telah memiliki sijil asas kekompetenan Pendawaian elektrik PW 2/3/4 dari Suruhanjaya Tenaga (S/T) atau SKM 2 kursus Juruteknik Elektrik dan mempunyai surat pengesahan / perakuan pengalaman kerja tidak kurang dari 2 TAHUN dalam bidang radas hidup serta tidak rabun warna. Kerja-kerja dan penyelenggaraan peralatan elektrik.
SLC 03 Sijil Lanjutan Teknologi Elektrik (Penjaga Jentera Elektrik A1 - Pengalaman) ST 12 bln DT     Telah memiliki sijil asas kekompetenan Pendawaian Elektrik PW 2/3/4 dari Suruhjaya Tenaga (S/T) dan mempunyai surat pengesahan / perakuan pengalaman kerja tidak kurang dari 12 bulan dalam bidang elektrik serta tidak rabun warna Kerja-kerja dan penyelenggaraan peralatan elektrik.
DLC 04 Diploma Teknologi Elektrik (Penjaga Jentera Elektrik A4 - Pengalaman) ST 12 bln KN DT   Mempunyai perakuan kompeten Penjaga Jentera Elektrik ketagori A1 dan mempunyai pengalaman kerja elektrik setahun dan memiliki Buku Log serta tidak rabun warna. Kerja-kerja penyelenggaraan janakuasa elektrik.
DLK 34 Diploma Teknologi Elektrik (Penyejukbekuan & Penyaman Udara) DKM 4 15 bln BM     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang Penyejukbekuan & Penyaman Udara (Komersial/Domestik) Merancang dan menyelia pengendalian penyaman udara industri dan projek
H Teknologi Hospitaliti              
SHF 23 Sijil Lanjutan Teknologi Hospitaliti (Penyediaan Makanan) SKM 3 12 bln BC     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang Penyediaan Makanan Menyelia dan menyediakan pelbagai jenis masakan timur, barat dan sebagainya.
SHB 23 Sijil Lanjutan Teknologi Hospitaliti (Penyajian) SKM 3 12 bln BC     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang Penyajian  Mengendalikan dan mengawal selia penyajian makanan dan minuman.
SHP 23 Sijil Lanjutan Teknologi Hospitaliti (Penyediaan Pastri) SKM 3 12 bln BC     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang Pastri  Menyelia dan menyediakan pelbagai jenis kek dan biskut (confectionary items)
DHF 34 Diploma Teknologi Hospitaliti (Penyediaan Makanan) DKM 4 15 bln AG     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang Penyediaan Makanan  
DHB 34 Diploma Teknologi Hospitaliti (Penyajian) DKM 4 15 bln AG     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang Penyajian   
T Teknologi Tekstil                
STW 23 Sijil Lanjutan Teknologi Tekstil (Jahitan Pakaian Wanita) SKM 3 12 bln WT     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam Jahitan Pakaian Wanita Menyelia dan menjalankan teknik jahitan dan menjahit pelbagai pakaian wanita
STL  23 Sijil Lanjutan Teknologi Tekstil (Jahitan Pakaian Lelaki) SKM 3 12 bln WT     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam Jahitan Pakaian Lelaki Menyelia dan menjalankan teknik jahitan dan menjahit pelbagai pakaian lelaki
DTF 34 Diploma Teknologi Tekstil (Rekaan Fesyen) DKM 4 15 bln KL WT   Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang dipohon Menyelia dan menjalankan teknik jahitan dan menjahit pelbagai fesyen pakaian wanita
R Teknologi Marin              
SRM 23 Sijil Lanjutan Teknologi Marin (Penyelenggaraan) SKM 3 12 bln KP     Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang Teknologi Marin (Penyelenggaraan) Menyelenggara, menyelia dan menjalankan pemeriksaan menyeluruh sistem jentera (marin)
J Teknologi Sukan              
SJS 23 Sijil Lanjutan Teknologi Pengurusan Golf (Starter/Marshall) SKM 3 9 bln AKBG     Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 Dalam Bidang Berkaitan Menguruskan dan memastikan aliran pemain bermula di lubang pertama di padang golf (masa dan tempat ‘Tee Off’). Memastikan kadar permainan, menjadi rujukan kepada pemain semasa dalam permainan.
DJT 34 Diploma Teknologi Pengurusan Golf (Teaching Pro) DKM 4 24 bln AKBG     Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 Dalam Bidang Berkaitan Mengajar pemain mengenai teknik swing dan ketahanan mental permainan. Membantu mengendalikan perniagaan berkaitan dengan golf, mengurus pekerja, membeli barangan dan menyelia penyelenggaraan di sebuah kelab.
DJE 34 Diploma Teknologi Pengurusan Golf (Executive) DKM 4 24 bln AKBG     Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 Dalam Bidang Berkaitan Mengurus dan menyelenggara padang golf. Tugas merangkumi penyeliaan kakitangan yang ditugaskan untuk bekerja di ‘pro shop’, ‘driving range’ dll.
KONSEP LATIHAN   PENERANGAN IKBN/IKTBN
Konsep latihan di IKBN adalah berbentuk latihan bersepadu dengan pelaksanaan pendekatannya merangkumi latihan kemahiran  DT IKBN Dusun Tua
(teori dan praktikal), keusahawanan, ketatanegaraan, kepimpinan, keagamaan / moral, sukan/rekreasi dan khidmat masyarakat. KM25, Dusun Tua, 43100 Hulu Langat, Selangor
Tel:  03- 90217100
SYARAT UMUM MR   IKBN Miri
Jalan Permy Jaya Utama, Bdr Baru Permay Jaya, 98000 Miri, Sarawak
1.   Warganegara Malaysia Tel : 085-660714
2.  Boleh membaca dan menulis
3.   Berusia di antara 18 - 30 tahun semasa memohon dan berkelulusan sekurangnya Tamat Tingkatan 5 CH  IKBN Chembong
4.   Belum berkahwin @ bujang 71300 Rembau, Negeri Sembilan 
5.   Sihat tubuh badan Tel : 06-6857900
6.  Tidak pernah melakukan kesalahan jenayah dan penyalahgunaan najis dadah
7.  Belum pernah mengikuti latihan kemahiran di mana-mana Institut Latihan Awam/Swasta (KECUALI calon yang mempunyai sijil  PG  IKBN Pagoh
      lepasan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) & Sijil Suruhanjaya Tenaga (ST) untuk menyambung pelajaran)  KM 21, Jln Panchur, 84500 Pagoh, Muar Johor
8.  Sanggup menjalani latihan sehingga tamat dan dikehendaki mengikut segala peraturan yang telah, sedang dan akan ditetapkan Tel : 06-9737836
9.  Pemohon yang sedang menjalani latihan dimana-mana institut latihan kemahiran dan belum tamat latihan/belum memperolehi sijil 
     ketrampilan SKM tahap 2/3 atau 3/4 tidak dibenarkan memohon untuk tahap selanjutnya PT   IKBN Peretak
10. Pemohon yang tidak tamat latihan / disingkir dari mengikuti latihan dari mana-mana Institut Latihan Awam lain tidak dibenarkan memohon Kuala Kubu Bharu, 44000 Selangor 
Tel : 03-60996000
MAKLUMAT PK   IKBN Pekan
KM 55 Jalan Kuantan Segamat, 26600 Pekan Pahang
1.   Semua kursus dijalankan mengikut persijilan, tahap dan tempoh latihan seperti dinyatakan dalam ruang SIJIL & TAHAP serta TEMPOH KURSUS Tel : 09 - 5461080/81
2.   Permohonan hanya boleh dibuat secara 'On-Line' sahaja iaitu melalui lama web http://www.ekbs.gov.my
3.   Sebarang kesilapan atau perbezaan menandakan keputusan kelayakan akedemik semasa mengisi permohonan 'On-Line' di laman web dengan  BP   IKBN Bandar Penawar
       keputusan sebenar boleh menyebabkan calon disingkir dari IKBN Bandar Penawar, 81930 Kota Tinggi, Johor
4.   Keputusan permohonan ke IKBN boleh disemak melalui laman web http://www.ekbs.gov.my bermula pada 1 Disember 2012 Tel : 07-8221567
5.   Makan minum dan penginapan akan dibiayai oleh Kementerian Belia dan Sukan sepanjang tempoh latihan di IKBN
6.   Permohonan yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 2 bulan dari tarikh semakan dianggap tidak berjaya  BC IKBN Bachok
7.   Pelajar boleh ditempatkan dimana-mana IKBN seluruh Malaysia Kg. Tangok, 16300 Bachok, Kelantan
8.   Pemohon juga dipelawa mengunjungi mana-mana IKBN dalam tempoh iklan disiarkan bagi mendapat pendedahan awal tentang program Tel : 09-7787700
      kemahiran yang dilaksanakan di setiap IKBN
9.   Pemohon yang didapati memberikan sebarang butiran palsu boleh disingkirkan dari mengikuti latihan di IKBN TM IKBN Temerloh
10. Pihak Kementerian berhak memanggil calon lepasan sekolah ( Tamat tingkatan 5 untuk menghadiri proses temuduga) Kg. Bongsu, Lanchang, Lot PT 4223, Mukim Semantan, 28000 Temerloh, Pahang 
11. Tempoh kursus yang dinyatakan pada iklan kemasukan adalah termasuk tempoh latihan industri bagi kursus-kursus tertentu Tel : 09-2805550
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi talian berikut : 03-88713682 / 3513 / 3680 / 3685 / 3651 SP IKTBN Sepang
Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor
Tel: 03-87061720
TARIKH TUTUP PERMOHONAN PADA 07 NOVEMBER 2012 JT IKBN Jitra
Jalan Changloon, 06000 Jitra, Kedah 
Tel : 04-9174676
KN IKBN Kinarut
W.D.T 16, Jalan Limau-Limauan, 89609 Papar, Sabah
Tel : 088-755929
KL IKBN Kuala Langat
Jalan Sultan Abdul Samad, 42700 Banting Selangor
Tel :03-3180 2128 / 3813
KM IKBN Kemasik
KM 19 Jalan Kemaman-Dunggun, 24100 Kemasik Kemaman Terengganu
Tel : 09 - 8664500
AG IKBN Alor Gajah 
KM 34, Jln Ramuan Cina Besar, 78300 Masjid Tanah, Melaka
Tel : 06-3851255
WT IKBN Wakaf Tapai
KM 24 Jalan Kuala Terengganu, Kuala Berang, Wakaf Tapai, 21040 Marang, Terengganu
Tel: 09-6802077
KP IKBN Kuala Perlis
Jalan Bukit Kubu, 02000 Kuala Perlis, Perlis
Tel : 04-9855985
SI IKBN Seri Iskandar
Bandar Seri Iskandar, 32600 Bota, Perak
Tel : 05-3711300
BM IKBN Bukit Mertajam
14000 Berapit, Bt. Mertajam, Pulau Pinang
Tel : 04 - 5225288
NK  IKBN Naka
Mukim Tekai Kanan, Naka, 06350 Alor Setar, Kedah
Tel :04-7851269
AKBG Bukit Kiara
Kompleks Rakan Muda (KRM), Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Bukit Kiara
Pengarah: En. Khairul Adri - 019-2997701