Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Apache2.2\htdocs\eikbn\semakkan_spmjaya_skmjaya\surat_tawaranspm.php on line 14

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Apache2.2\htdocs\eikbn\semakkan_spmjaya_skmjaya\surat_tawaranspm.php on line 15

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Apache2.2\htdocs\eikbn\semakkan_spmjaya_skmjaya\surat_tawaranspm.php on line 23

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Apache2.2\htdocs\eikbn\semakkan_spmjaya_skmjaya\surat_tawaranspm.php on line 31

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Apache2.2\htdocs\eikbn\semakkan_spmjaya_skmjaya\surat_tawaranspm.php on line 38
SURAT TAWARAN KEMASUKAN

_________________________________________________________________________________________________
No. Rujukan :KBS.PK.6-1/1 Jld. 7 (23)
Tarikh :27 Mei 2013

,


Saudara/i,

TAWARAN KEMASUKAN KE INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA (IKBN) SESI PENGAMBILAN JULAI 2013

Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/i telah berjaya ditawarkan untuk mengikuti pengajian di Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN/IKTBN), Kementerian Belia Dan Sukan. Berikut adalah perincian tawaran tersebut;

Kod & Program Pengajian   : -
Pusat Pengajian (IKBN/IKTBN)        :
Sila Mendaftar di :

 
No. Untuk Dihubungi (No.Telefon) :
Tarikh   01 Julai 2013
Hari & Masa : ISNIN (8.30 pagi)

2.              Maklumat dan Dokumen pendaftaran boleh dimuatturun melalui laman web http://eikbn.gov.my/semakan. Calon dikehendaki membaca dengan teliti arahan yang diberikan dan seterusnya melengkapkan lampiran-lampiran berkenaan untuk dikembalikan semasa hari pendaftaran.

3.            Tawaran ini adalah tertakluk kepada kesahihan maklumat dalam borang permohonan. Pihak pengurusan institut berhak menarik balik tawaran atau memberhentikan pengajian saudara/i sekiranya didapati maklumat yang diberikan adalah palsu.

Sekian, terima kasih

 “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

 

Ketua Pengarah
Bahagian Pembangunan Kemahiran
b.p Ketua Setiausaha
Kementerian Belia Dan Sukan
MALAYSIA

(Surat ini adalah janaan komputer tandatangan tidak diperlukan)

 

 

 

 

 

BORANG JAWAPAN
PENERIMAAN TAWARAN MENGIKUTI KURSUS KEMAHIRAN DI


Saya No. K/P :
di tawarkan jurusan -
dengan ini * menerima / menolak tawaran daripada pihak tuan.
Sekian, terima kasih

 

--------------------------------

(Tandatangan Calon)

 

------------------------------------

Tarikh
 

(*) potong yang mana tidak berkenaan dan fax atau pos ke IKBN berkenaan sebelum 5 Jun 2013 (Rabu)